Welkom bij Volzin

Hartelijk dank voor het afsluiten van een (proef-)abonnement op Volzin! We hopen dat wij uw wereld kunnen verdiepen met verhalen die u tot nadenken stemmen en die u inspireren.

U krijgt een e-mail met daarin alle relevante informatie om toegang te krijgen tot diverse onderdelen van onze website.

Tevens krijgt u een factuur op het door u aangegeven adres thuisgestuurd, zodat u de betaling kunt afronden. Deze factuur geldt tevens als machtiging om het abonnementsgeld jaarlijks af te schrijven.

Namens het gehele Volzin team, welkom.