Vanaf donderdag 27 januari 2022 wordt er op vier avonden een cursus gehouden over 'Tijd voor een spirituele upgrade' bij het Gerrit Rietveld College in Utrecht. De docent is Piet van Veldhuizen.

Waar de cursus over gaat

We gaan te rade bij het boek God 9.0 en het werkboek dat één van de auteurs, Marion Küstenmacher, daarbij schreef: Integrales Christentum (het is niet nodig dat je de boeken leest). In beide boeken wordt de ‘integrale methode’ van Ken Wilber gebruikt om naar religieuze ontwikkeling te kijken, zowel van het individu als van gemeenschappen. Het zet onze spiritualiteit in een perspectief van non-duale alverbondenheid, maar het neemt ook religieuze uitingen – die je misschien als achterhaald ervaart – serieus als stadia op de weg daarheen.

In de eerste drie avonden komen de volgende zaken aan de orde:

  1. De negen lagen van Spiral Dynamics en hun godsbeeld/spiritualiteitsvorm. Waar zit je zelf, waar zie je anderen?
  2. Duwen, trekken, ruimte geven? Omgaan met ongelijktijdigheid in de ontwikkeling van ons bewustzijn en onze spiritualiteit. En omgaan met je eigen oordeel over andermans religiositeit en oordeel over jou.
  3. Gebed en meditatie als spirituele oefeningen, en hoe dat per ontwikkelingsstadium verschilt. We bekijken ook één of meer veelgebruikte religieuze teksten die bij een bepaald stadium horen of die de taal van meerdere stadia spreken.

Over de docent

Dr. Piet van Veldhuizen studeerde Theologie in Utrecht en Warschau en Sociale ethiek in Lublin. Hij is bijbelwetenschapper, vertaler van boeken van o.a. rabbijn Jonathan Sacks en het boek God 9.0, auteur van Verzet geen bergen (2005) én hij werkt als protestants predikant in Hendrik-Ido-Ambacht.

Voor wie is deze cursus?

Voor iedereen die:

  • Al of niet gelovig, hun religieuze voorstellingen én visie op religieuze voorstellingen van een ander (patiënten, cliënten, familie, vrienden, etc.) tegen het licht willen houden.
  • Toe is aan een paradigmawisseling in het eigen spirituele denken of onzeker is over wat los te laten en vast te houden in de eigen religieuze ontwikkeling.
  • In hun professionele en/of privéomgeving te maken hebben met onbegrip voor hun spirituele ontwikkeling en/of wanneer zij onbegrip ervaren m.b.t. spiritualiteit van een ander in hun omgeving.

Wat weet je en kan je na het volgen van deze cursus?

Wat hier wordt aangeboden, bevindt zich op de CanMED-rozet vooral op de helft van Kennis/Wetenschap, Samenwerking en Communicatie.

Na het volgen van deze cursus kun je beter omgaan met (ingrijpende) verschillen in spiritualiteit, geloof en godsbeelden. Je kunt hierdoor je eigen spiritualiteit en die van anderen in perspectief plaatsen. Dit is van grote waarde voor de onderlinge omgang binnen de privésfeer (met familie en vrienden) en professionele sfeer (met collega’s en cliënten/patiënten).

Praktische informatie

  • Data: donderdag 27 januari, 3, februari, 10 februari, 17 februari 2022
  • Aanmelden voor deze cursus of voor meer informatie, kijk hier.

Bron: Academie voor Geesteswetenschappen