Op 13 april, 29 april en 17 mei vinden er bij de PThU leersessies Change and Church, perspectief op een veranderende kerkgemeenschap plaats over jouw inzichten en ervaringen rondom kerk en veranderen.

Change and Church is een leernetwerk dat wil bouwen aan learning communities rond ‘veranderen en kerk’. Zo’n community bestaat uit (ervarings)deskundigen met een verschillende achtergrond en expertise. Samen onderzoeken zij een veranderkundig vraagstuk of casus, ieder vanuit zijn of haar perspectief. Deze werkwijze blijkt heel effectief, verrijkend en inspirerend te zijn. Verandervraagstukken staan daarbij niet op zichzelf maar worden altijd beschouwd in de context van tijd en plaats.

Vanuit de PThU zijn prof. dr. Henk de Roest, dr. Marten van der Meulen en drs. Nadine van Hierden bij het netwerk betrokken.

Data en thema's

Toekomstgerichte presentie in Brabant
dinsdag 13 april, 20.00-22.00 uur
Inleiders: Marco Luijk, classispredikant, en Ferdinand Borger, predikant in Waalre

Liturgische vernieuwing, wat doet dat met onze eenheid?
donderdag 29 april, 20.00-22.00 uur
Deze casus beschrijft de situatie in een fictieve hervormde gemeente Zandgrond
Inleider: Egbert van der Stouw, specialist gemeenteontwikkeling

Almere, kerk in de stad, kerk voor de stad?
maandag 17 mei, 20.00-22.00 uur
Inleiders: Jan Denkers, voorzitter algemene kerkenraad Almere; Rianne Veenstra, predikant in Almere

Ervaren?

Wil je ervaren hoe het is om te participeren in een learning community, om zo van en met anderen te leren? Of ben je ervaren en wil je jouw inzichten en ervaring delen? Dan ben je welkom in de online leersessies die het leernetwerk Change and Church in april en mei organiseert. Daarin kun je je samen met anderen buigen over een van de casussen. De casussen zijn deels gebaseerd op bestaande situaties in Nederland en België. De thematiek en problematiek zullen echter exemplarisch en herkenbaar zijn voor veel kerkelijke gemeenten in Nederland.

Praktische informatie

De kosten zijn €12,50,- per persoon per sessie. Bij afmelden betaalt u €6,05 administratiekosten per afmelding. Afmelden kan door een e-mail te sturen naar aanmeldingen@protestantsekerk.nl

Er moeten minimaal 12 aanmeldingen zijn per leersessie om door te gaan. In geval van annulering vanuit de organisatie krijgt u uiteraard het deelnemersgeld terug zonder bijkomende kosten. Er is ook een maximum van het aantal deelnemers per sessie, namelijk 25.

Voor meer informatie over de inhoud van de leersessies of om u aan te melden, kijk hier.

Bron: Protestantse Theologische Universiteit