Trialoog

Naar aanleiding van zijn 20ste verjaardag zet het christelijke opinieweekblad Tertio, in samenwerking met het Instituut voor Joodse Studies (IJS) en UCSIA, de trialoog in de kijker. Wat zijn de meest recente stappen in de dialoog tussen christenen/katholieken en joden of moslims? Welke doorbraken hebben de nieuwste documenten in de dialoog bewerkstelligd? Welke vragen blijven nog onbeantwoord en via welke thema’s kan de dialoog verdergaan? En, ten slotte, hoe kunnen de drie geloofsgemeenschappen samenwerken om antisemitisme en islamofobie te bestrijden? Over deze vragen gaan experten Etienne Vetö en Felix Körner sj in gesprek met vertegenwoordigers van de drie verschillende geloofsovertuigingen.

De voertaal tijdens de studiedag is Engels. De Nederlandse vertaling van de lezingen zal ter beschikking worden gesteld via de conferentiemapjes en deze webpagina.

Over de sprekers

Etienne Vetö (1964) werd geboren in Milwaukee in de Verenigde Staten, maar zijn roots liggen in Hongarije en Frankrijk. Hij heeft een dubbele nationaliteit: de Amerikaanse en de Franse. In 1987 trad hij toe tot de nieuwe religieuze beweging Chemin Neuf. Vetö studeerde filosofie in Parijs en doceerde daarna wijsbegeerte in achtereenvolgens Congo en de jezuïetenfaculteit Centre Sèvres in Parijs. Theologie studeerde hij in Rome en Berlijn, en hij behaalde ook daarin een doctoraat in 2009 in Parijs. In 1997 werd hij tot priester gewijd. Van 2001 tot 2014 was hij vormingsverantwoordelijke en docent filosofie van de priesteropleiding binnen Chemin Neuf. Sinds 2014 is hij verbonden aan de Gregoriana in Rome waar zijn lessen, publicaties en onderzoek zich toeleggen op de Drie-eenheid, theologische antropologie, oecumene en joods-christelijke betrekkingen. Hij is er tevens directeur van het Kardinaal Bea Centrum voor Joodse Studies.

Felix Körner sj (1963) werd geboren in Offenbach am Main, de Duitse stad met het hoogste aantal inwoners met een migratieachtergrond en tevens een toonbeeld van integratiebeleid. In 1985 trad hij in bij de jezuïeten, studeerde filosofie in München en theologie in Londen, Freiburg en Bamberg waar hij zich eveneens in islamkunde specialiseerde. In 1995 was hij al tot priester gewijd. Na zijn doctorale dissertaties in islamstudies en dogmatische theologie volgden vanaf 2009 de leeropdrachten elkaar op in Ankara, Freiburg, Frankfurt, Jeruzalem, Berlijn en Rome, al is de dogmaticus in hoofdzaak verbonden aan de Gregoriana.

Programma

14.30 uur Onthaal

15.00 uur Welkom door Stijn Latré, directeur UCSIA - Introductie door Emmanuel Van Lierde, hoofdredacteur Tertio

15.10 uur The Judeo-Christian Dialogue Today - Etienne Vetö, Kardinaal Bea Centrum voor Joodse Studies

15.45 uur Videorespons door rabbijn David Meyer, Pauselijke Universiteit Gregoriana

16.00 uur Pauze

16.15 uur The Dialogue between Christians and Muslims Today - Felix Körner sj, Pauselijke Universiteit Gregoriana

17.00 uur Respons door imam Khalid Benhaddou, El Fath-moskee Gent

17.15 uur De dialoog met joden en moslims in Antwerpen (NL) - Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen

18.00 uur Discussie met het publiek = Moderator: Emmanuel Van Lierde

18.30 uur Einde

Veiligheidsmaatregelen

  • Het aantal zitplaatsen in de F. de Tassiszaal is beperkt tot 35.
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht.
  • Houd steeds 1,5 m afstand.
  • Enkel wie de studiedag ter plaatse wenst bij te wonen, hoeft zich aan te melden via het inschrijvingsformulier onderaan deze pagina. Inschrijven per bubbel kan niet.
  • De studiedag wordt gelivestreamd op de Facebookpagina’s van Tertio, IJS en UCSIA en het YouTubekanaal van UCSIA.

Praktische informatie

Aanmelden: U kunt zich aanmelden via deze link.

Bron: UCSIA