Recent verscheen de goed ontvangen biografie Johannes Willebrands. Een leven in gesprek bij uitgeverij Boom. In Nederland vooral bekend als aartsbisschop van Utrecht, is Willebrands’ vaak vergeten verdienste mondiaal: als bevlogen diplomaat bouwde hij relaties op in de Arabische en Israëlische wereld, en terwijl het IJzeren Gordijn nog werelden scheidde, timmerde hij aan contacten met de patriarchen van Constantinopel en Moskou.

Vier gerenommeerde sprekers belichten vanuit hun perspectief het boeiende leven en werk van deze West-Friese kardinaal met wereldallure. Bijzonder verheugd zijn we met de toezegging van minister Sigrid Kaag, wier ervaring als diplomaat en betrokkenheid bij het Midden-Oosten aansluit bij een wereld waarin ook Willebrands zich thuis voelde.

Dit symposium wordt georganiseerd door Tilburg University School of Catholic Theology, Katholieke Raad voor het Jodendom en Stichting Kardinaal Willebrands Archief.

Programma

14.00 uur: Opening
14.05 uur: Presentatie van de biografie
Dr. Karim Schelkens - Hoofddocent Tilburg University en KU Leuven
14.15 uur: De zielzorger, van kapelaan tot eminentie
Dr. Brian Heffernan - Research Fellow KU Leuven
14.35 uur: De oecumene als springprocessie
Prof. Dr. Bert Groen - Emeritus hoogleraar Universiteit Graz
14.55 uur: Pauze
15.00 uur: Het jodendom. De ontdekking van een wereld
Prof. Dr. Marcel Poorthuis - Hoogleraar Interreligieuze dialoog Tilburg University
15.20 uur: Willebrands, katholiek en diplomaat
Sigrid Kaag MA - Minister voor Buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking
15.40 uur: Afsluiting

Praktische informatie

De bijeenkomst gaat door op zondag 24 januari 2021 in de Kerk van de Doopsgezinde Gemeente in Den Haag en is te volgen via livestream. Aanmelden is verplicht via www.tiu.nu/Willebrands. Na inschrijving ontvangt u een link voor de zoombijeenkomst.

U kunt aangeven graag fysiek aanwezig te zijn en ontvangt tijdig bericht of dat mogelijk is.

Bron: Katholieke Raad voor het Jodendom