Van binnenuit (Tweede Vaticaanse Concilie) en van buitenaf kwam er zestig jaar geleden een ongekende beweging op gang, die het religieuze leven in Brabant ingrijpend heeft veranderd. Kloosterlingen werden aangespoord om hun leven bij de tijd te brengen. Denk aan het vertalen van gebedenboeken, het houden van de liturgie in de volkstaal, het vervangen van habijten door eigentijdse kleding en er kwam ruimte voor gesprekken en vrije tijd.

De tentoonstelling Vrijheid & Verwarring. Kloosterleven in de jaren '60 toont - verdeeld over tien luiken en met uniek bronmateriaal - hoe snel en dramatisch deze revolutie zich voltrok. Een revolutie die bepalend zou blijken te zijn voor de topografie van de kloosters en situatie binnen de gemeenschappen anno 2021. De expositie sluit daarmee nauw aan bij het ‘Jaar van kloosterleven 2021 in Brabant’ en is te zien van 6 november 2021 tot en met 6 maart 2022.

Publicatie

Ter gelegenheid van de expositie verschijnt een gelijknamige publicatie uitgegeven door Berne Media, met bijdragen van kloosterlingen en deskundigen en uniek beeldmateriaal uit de collecties van Museum Krona, Brabant-Collectie, Tilburg University e.a.

Het project is een samenwerking tussen BerneMedia (Abdij van Berne), Brabant-Collectie (Tilburg University), Museum Krona en de Provincie Noord-Brabant. De tentoonstelling is tot stand gekomen met medewerking van Katholieke Documentatie Centrum, Klooster erfgoedcentrum Sint-Agatha, Landpark Assisi, Regina Coeli, orden en congregaties

GRUTS: twintigers van toen en nu

Popmuziek en hippies, demonstraties en bezettingen: het waren de jongere generaties die nadrukkelijk hun stempel op de jaren zestig hebben gedrukt. Hoe hebben de twintigers van toen die tijd ervaren en hoe kijken de twintigers van nu terug op de ‘sixties’? Deze vraag heeft Museum Krona voorgelegd aan vier studenten die deel nemen aan GRUTS, een programma van de provincie Noord-Brabant waarin studenten (mbo, hbo en wo) betrokken worden om mee te denken over vraagstukken met betrekking tot erfgoed om zo een verbinding te maken tussen erfgoed en de eigen generatie.

Voor de expositie ontwikkelen de studenten Jouw Kloosup. Met deze webapp kan de gebruiker zijn of haar kloosterlogo samenstellen door antwoorden te geven op vragen en door ‘challenges’ aan te gaan. In deze ‘challlenges’ worden de waarden van het kloosterleven verbonden met trends die relevant zijn voor jongeren (care (zorg), footprint (duurzaamheid/groen), mind (meditatie) en bubble (groep, gemeenschap). Tevens wordt een kritische parallel getrokken tussen de verzuiling – ontzuiling toen en de nieuwe ‘verzuiling’ via social communities nu.

Praktische informatie

Kijk hier voor meer informatie over deze tentoonstelling. U kunt hier kijken voor de prijzen van de tickets.

Bron: Museum Krona