Ongewenst door de koloniale kerk op de Molukken, maar gekoesterd tot vandaag de dag. In de focuspresentatie Mystiek Moluks. Ontmoet de piring natzar belicht Museum Catharijneconvent een uiterst intiem religieus fenomeen: de piring natzar. Deze offerschaal speelt een belangrijke rol binnen de protestants-christelijke Molukse traditie. De tentoonstelling Mystiek Moluks. Ontmoet de piring natzar is te zien van 24 september 2021 tot 6 februari 2022.

Bij de piring natzar komen gelovigen in contact met God en men bidt er voor familieleden. Het gebruik is een samensmelting van christelijke en voorchristelijke tradities. Het sacrale maar ook bediscussieerde object is daarmee een prachtig voorbeeld van de diversiteit van het christendom in Nederland.

De piring natzar

De piring natzar bestaat uit een bord (de piring) met daarop in wit papier verpakte muntjes (de natzar, offergave). De offers symboliseren het verzoek om goddelijke steun bij voor- en tegenspoed. Na verloop van tijd wordt de natzar naar de kerk gebracht. Veel Molukse gezinnen die in de jaren vijftig naar Nederland kwamen, brachten een piring natzar mee. Meestal krijgt het offerbord een speciale plek op de ouderslaapkamer. Hier wordt dagelijks en bij hoogte- of dieptepunten in het gezinsleven gebeden. De schaal wordt afgedekt met een kanten doekje en omringd door een (Maleise) bijbel en een liedboek. Vanouds krijgen zonen bij hun huwelijk een piring natzar mee.

Betekenislagen

De piring natzar is een object met veel betekenislagen. Voor sommige Molukkers is het voorwerp zo sacraal dat het alleen binnen de intieme huiselijke sfeer getoond mag worden. Bij anderen staat het in de hal, ter begroeting van bezoek, of is de traditie in onbruik geraakt

Ook zijn er Molukse gelovigen die de piring natzar als niet-christelijk, ‘heidens’ zelfs, beschouwen. Dit was ook eeuwenlang de visie van de Nederlandse zendelingen en dus van de kerk op de Molukken. Het gebruik was daarom lange tijd taboe. Afgelopen decennia zijn Molukse theologen in Nederland de piring natzar openlijk gaan herwaarderen als een unieke Molukse manier van geloofsbeleving.

In de presentatie toont het museum de verschillende manieren waarop Molukse Nederlanders via de piring natzar omgaan met hun christelijke Molukse identiteit. Ook is er aandacht voor de manier waarop cultuuroverdracht binnen verschillende generaties vorm krijgt en welke rol erfgoed hierin speelt.

Piring natzar in Museum Catharijneconvent

Mystiek Moluks toont een piring natzar van een vrouw die in 1951 met de boot naar Nederland is gekomen . Na haar overlijden is het bord verweesd geraakt. Voor deze presentatie is de oorspronkelijke natzar (offergave) in juni 2021 naar de kerk gebracht. Hiervoor vond een speciale ceremonie plaats in de GJPIN kerk (Gereja Jemaat Protestans Indonesia di Nederland) in Apeldoorn.

De piring is daarna in langdurig bruikleen gegeven aan het museum door het Moluks Theologisch Seminarie in Apeldoorn. Mystiek Moluks is mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie en de Van Baaren Stichting

Praktische informatie

Voor meer informatie over deze tentoonstelling kijk hier. Voor openingstijden en tickets kijk hier.

Bron: Museum Catharijneconvent