Van etsen, litho’s, schilderijen tot beeldhouwwerken. Een deel van dit oeuvre is in Nederland onbekend en niet eerder getoond. Marc Chagall wordt in de tentoonstelling Tussen werelden belicht als de verbinder, niet als de etser. Want in het werk van de kunstenaar worden werelden verbonden. Oost en West, Jodendom en Christendom, volks- en moderne kunst ontmoeten elkaar. De diversiteit aan werelden die Chagall bespeelde, maakte hem uniek, beroemd en bemind.

Nu, ruim een eeuw later, is dat liefdevolle, verbindende karakter van Chagall een van diens grootste kwaliteiten. Waar Chagall werelden verenigde, lijken momenteel de grenzen weer te verscherpen. Chagall’s kunst, zijn religieuze werk en zijn blik op de wereld die hij als vluchteling beleefde, lijken meer actueel dan ooit. De tentoonstelling is te zien vanaf de heropening tot en met zondag 10 oktober 2021. 

Parallellen met de wereld van nu

De tentoonstelling Tussen werelden combineert het werk van Chagall met die van hedendaagse kunstenaars en daarmee hun zoektocht naar identiteit. De kunstenaars staan met één been midden in de hedendaagse kunstwereld en met het andere in een cultuur met een eigen religie en tradities waarvan zij deel uitmaken of hebben uitgemaakt. Net als Chagall opereren zij op het snijvlak van geloof en ongeloof, liberaal en orthodox, internationaal en lokaal, eigentijds en traditioneel. Een spanningsveld dat wereldwijd voelbaar is, vooral in ons zo geseculariseerde land.

Publicatie

De tentoonstelling Tussen werelden wordt vergezeld van een publicatie. Het boek met gelijknamige titel Tussen wereld: Chagall & hedendaagse kunstenaars is samengesteld door Joël Cahen, gastcurator en voormalig directeur van het Joods Historisch Museum, Ronit Eden, gastcurator en Wouter Prins, senior-conservator van Museum Krona.

Praktische informatie

Meer informatie over het reserveren van uw ticket vindt u hier. Kijk hier voor informatie over de openingstijden en de entreeprijzen. Bekijk dit evenement op de website van Museum Krona.

De publicatie, uitgegeven door Berne Media, is beschikbaar in het Engels en Nederlands en kost €19,95. Er is een beperkte oplage. De publicatie is te verkrijgen aan de balie van Museum Krona.

Bron: Museum Krona