Als Franca in de trein naar Vlissingen zit en bij Moerdijk het Hollandsch Diep oversteekt, hoort ze steeds meer Zeeuws om zich heen. Dan komt ze in een andere sfeer, vertelt ze, die van thuis, van vroeger. Haar jarentachtigjeugd bestond in tegenstelling tot veel generatiegenoten niet uit hoelahoepen en Madonna playbacken. De schrijfster groeide op in een orthodoxe boerengemeenschap in het dorp Meliskerke op het schiereiland Walcheren.