CCA is verbonden aan Extinction Rebellion, de wereldwijde actiegroep die met vreedzame acties aandacht vraagt voor het klimaatprobleem. ‘Klimaatdominee’ Rozemarijn van ‘t Einde, die werkt als geestelijk verzorger bij het Leger des Heils, is boegbeeld van de groep. Met de huidige actie wil CCA aandacht vragen voor het feit dat ExxonMobil decennialang klimaatverandering heeft ontkend en beleid om het klimaat te redden heeft geblokkeerd.

Tegelijk met deze actie blokkeerde Extinction Rebellion de toegang tot twee andere bedrijven: Boskalis en BP. Ook elders waren er acties. Activisten lijmden zichzelf vast aan het asfalt, ketenden zich vast aan olievaten en stonden met fakkels bij ingangen. Milieudefensie reageert instemmend. ExxonMobil, BP en Boskalis behoren tot de 29 bedrijven die volgens Milieudefensie een beter klimaatplan moeten leveren.

Rijke jongeling

De activisten van CCA willen dat ExxonMobil excuses aanbiedt voor haar houding. Bovendien eist de groep dat het bedrijf geen nieuwe olieprojecten start zodat de klimaatdoelen binnen bereik blijven. “We zien hoe Gods schepping wordt opgeofferd in naam van macht en geld”, vertelt Kirsten Alblas, die de actie coördineerde. “We kunnen niet anders dan in actie komen. Om een leefbare aarde te behouden kunnen er volgens het Internationaal Energie Agentschap geen nieuwe olievelden meer ontwikkeld worden. De verantwoordelijkheid voor een snelle omschakeling ligt bij bedrijven.”

Bij de ingang van ExxonMobil hielden de activisten een gebedsviering die zich concentreerde rond het bijbelverhaal van de rijke jongeling, die van Jezus het antwoord kreeg dat hij om in de hemel te komen al zijn bezit moest weggeven aan de armen.

De aanwezigen spraken een kyriëgebed uit (om Gods ontferming), gevolgd door een schuldbelijdenis. “Wij zijn schuldige bewoners van een schuldig land dat andere aardbewoners vertrapt.” Ook bevestigden ze gebeden aan het toegangshek van het bedrijf. Op spandoeken stonden teksten als “Gij zult niet liegen” en “Wij blokkeren deze brede weg omdat alleen het smalle pad ten leven leidt”.

Verslaving aan fossiele brandstof

Christian Climate Action voerde vorig jaar onder andere actie bij de voordeur van het aartsbisschoppelijk paleis van kardinaal Wim Eijk in Utrecht. De groep hoopte dat de Nederlandse kerkleider naar buiten zou komen om zich duidelijker uit te spreken over klimaatverandering. Helaas ging volgens een woordvoerder de actie compleet voorbij aan Eijk, die de hele dag in een vergadering zat.

De laatste maanden richtte CCA zich op Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Dit fonds investeert voor 4,5 miljard euro in de fossiele industrie, bijvoorbeeld in bedrijven als ExxonMobil. Na deze acties zegde het pensioenfonds toe haar investeringen terug te trekken uit bedrijven die beginnen met nieuwe olie- of gasprojecten.

Het streven om de opwarming van de aarde onder 1,5 graden te houden, lijkt al buiten bereik. De aarde warmt nog sneller op dan eerder gedacht, zo blijkt uit recent onderzoek - en het eerdere tempo was al alarmerend. Intussen besteedt ExxonMobil volgens CCA 33 miljoen dollar per dag aan nieuwe fossiele projecten die strijdig zijn met de klimaatdoelen. CCA onderbouwt de ernst van de zaak onder andere aan de hand van een VN-rapport, dat stelt dat vertraging bij het afbouwen van fossiele energie een leefbare toekomst van de wereld verpest. “Onze verslaving aan fossiele brandstoffen wordt onze dood”, zei secretaris-generaal António Guterres stellig.