Redactie

De redactie van Volzin bestaat uit:

dhr. Greco Idema - hoofdredacteur - g.idema@volzin.nu
dhr. Enis Odaci - hoofd online - e.odaci@volzin.nu
dhr. Albert Schuurman - eindredacteur
mw. Jasmijn Olk - redacteur

U kunt de redactie een brief sturen naar het volgende adres:
Postbus 67
3770 AB Barneveld
Tel. 0342 – 494292

Vanwege coronaregelgeving worden ingezonden brieven de komende periode voor een onbepaalde tijd niet of minder frequent gelezen. Daarom verdient het sturen van een e-mail altijd de voorkeur: redactie@volzin.nu

Uitgeefteam

Verantwoordelijk voor de uitgave van Volzin zijn:

dhr. Peter Vorstenbosch - manager vakmedia
mw. Sonja Voois - operationeel coördinator
dhr. Martin ten Hoven - sales coördinator

Redactieraad

Volzin maakt gebruik van een redactieraad. De redactieraad komt regelmatig bij elkaar om de komende thema's en rubrieken in Volzin vorm te geven. In de raad zitten:

mw. Elleke Bal
mw. Elze Riemer
mw. Frieda Pruim
dhr. Jan Offringa
dhr. Jurgen Tiekstra
dhr. Kees Posthumus
dhr. Taede Smedes
dhr. Willem van der Meiden

Vaste medewerkers

De rubrieken voor Volzin magazine worden door het volgende team geproduceerd:

Christelijke waarden in een seculiere cultuur
- dhr. Willem Pekelder
De droom van
- dhr. Greco Idema
Dichterbij
- dhr. Bert van der Kruk
Eenzaamheid
- dhr. Victor Bulthuis
Eigentijdse activisten
- mw. Jasmijn Olk
Film
- dhr. Jurgen Tiekstra
Nieuw christendom
- mw. Pauline Weseman
Mens-zijn in een digitale wereld
- dhr. Jeroen Fierens
Muziek
- dhr. Tom Engelshoven
Paradijsvogels
- dhr. Willem van der Meiden
Vol van
- dhr. Willem van der Meiden
Voorbij de waan
- dhr. Jurgen Tiekstra
Wat kreeg je mee, wat geef je door
- mw. Manon Duintjes & mw. Katja Kreukels
Wijsgierig
- mw. Jasmijn Sophie Huisman
Zinspeling
- dhr. Eric Corsius

Volzin magazine kent geen vaste columnisten, maar een roulerend schrijverscollectief dat jaarlijks opnieuw wordt samengesteld. Op de opiniepagina is een overzicht te zien van alle columnisten.