Hoofdredactie

De hoofdredactie van Volzin bestaat uit:

Greco Idema - hoofdredacteur
g.idema@volzin.nu

Enis Odaci - hoofd online
e.odaci@volzin.nu

U kunt de redactie een brief sturen naar het volgende adres:

Postbus 67
3770 AB Barneveld
0342 – 494292

Vanwege coronaregelgeving worden ingezonden brieven de komende periode voor een onbepaalde tijd minder frequent gelezen. Daarom verdient het sturen van een e-mail altijd de voorkeur: redactie@volzin.nu

Content

Verantwoordelijk voor de content zijn:

Peter Vorstenbosch - hoofd content
Albert Schuurman - eindredacteur
Jasmijn Olk - redacteur

Redactieraad

Volzin maakt gebruik van een redactieraad. De redactieraad komt regelmatig bij elkaar om de komende thema's in Volzin vorm te geven. In de raad zitten:

Elleke Bal
Elze Riemer
Frieda Pruim
Jan Offringa
Jurgen Tiekstra
Kees Posthumus
Taede Smedes
Willem van der Meiden

Vaste medewerkers

De rubrieken voor Volzin magazine worden door het volgende team geproduceerd:

Bert van der Kruk - rubriek Dichterbij
Eric Corsius - rubriek Zinspeling
Greco Idema - rubriek De droom van
Jasmijn Olk - rubriek Eigentijdse activisten
Jeroen Fierens - rubriek Mens-zijn in een digitale wereld
Jurgen Tiekstra - rubriek Film
Manon Duintjes - rubriek Wat kreeg je mee, wat geef je door
Pauline Weseman - rubriek Nieuw christendom
Tom Engelshoven - rubriek Muziek
Willem van der Meiden - rubriek Paradijsvogels en Vol van
Willem Pekelder - rubriek Christelijke waarden in een seculiere cultuur

Volzin magazine kent geen vaste columnisten, maar een roulerend schrijverscollectief dat jaarlijks opnieuw wordt samengesteld. Op de website is een overzicht te zien van alle columnisten.