REDACTIE

Greco Idema - hoofdredacteur
Enis Odaci - hoofd online

Remco van Mulligen - redacteur
Jasmijn Olk - redacteur
Albert Schuurman - eindredacteur

U kunt de redactie een brief sturen naar:
Postbus 67
3770 AB Barneveld
Tel. 0342 – 494292

Vanwege coronaregelgeving worden ingezonden brieven de komende periode voor een onbepaalde tijd niet of minder frequent gelezen. Daarom verdient het sturen van een e-mail altijd de voorkeur: redactie@volzin.nu

UITGEEFTEAM

Verantwoordelijk voor de uitgave van Volzin zijn:

Peter Vorstenbosch - manager vakmedia
Sonja Voois - operationeel coördinator
Martin ten Hoven - sales coördinator

REDACTIERAAD

VOLZIN maakt gebruik van een redactieraad. De redactieraad komt regelmatig bij elkaar om de komende thema's en rubrieken in VOLZIN vorm te geven. In de raad zitten:

Elze Riemer, Frieda Pruim, Jurgen Tiekstra, Kees Posthumus, Taede Smedes, Willem van der Meiden

ACTUELE RUBRIEKEN

De diverse themareeksen voor VOLZIN magazine en VOLZIN online worden door het volgende team geproduceerd:

Boekenkast van
Dianne Nijhuis

Christelijke waarden in een seculiere cultuur
Willem Pekelder

Dichterbij
Bert van der Kruk

Eigentijdse activisten
Jasmijn Olk

Film
Jurgen Tiekstra

Islamitisch feminisme
Remco van Mulligen

Muziek
Tom Engelshoven

Nieuwe levenswijzen
Janneke van der Veer

Ontmoeting met de dood
Ina Veldman

Paradijsvogels
Willem van der Meiden

Vol van
Willem van der Meiden

Voorbij de waan
Jurgen Tiekstra

Wijsgierig
Sabine Wassenberg

Zin in werk
Janneke van der Veer

Zinspeling
Eric Corsius

VOLZIN magazine kent geen vaste columnisten, maar een roulerend schrijverscollectief dat jaarlijks opnieuw wordt samengesteld. Op de opiniepagina is een overzicht te zien van alle columnisten.