REDACTIE

Greco Idema - hoofdredacteur
Enis Odaci - hoofd online

Remco van Mulligen - redacteur
Jasmijn Olk - redacteur
Job van der Mark - eindredacteur

U kunt de redactie een brief sturen naar:
Postbus 67
3770 AB Barneveld
Tel. 0342 – 494292

Vanwege coronaregelgeving (thuiswerkbeleid) worden ingezonden brieven de komende periode voor een onbepaalde tijd niet of minder frequent gelezen. Daarom verdient het sturen van een e-mail altijd de voorkeur: redactie@volzin.nu

REDACTIERAAD

VOLZIN maakt gebruik van een redactieraad. De redactieraad komt regelmatig bij elkaar om de komende thema's en rubrieken in VOLZIN vorm te geven.

VOLZIN magazine kent geen vaste columnisten, maar een roulerend schrijverscollectief dat jaarlijks opnieuw wordt samengesteld. Op de opiniepagina is een overzicht te zien van alle columnisten.

JUBILEUM

VOLZIN magazine viert dit jaar haar 20-jarig jubileum. In dit artikel zijn 10 weetjes over 20 jaar VOLZIN vermeld.