De rangorde is gebaseerd op het aantal bezoekers op de site, alsmede het bereik op sociale media. Bij elkaar opgeteld ontstaat een duidelijk beeld: lezers zijn geïnteresseerd in het snijvlak tussen religie, zingeving en samenleving. Of het gesprekken met politici zijn of gesprekken met theologen: wanneer mensen actief zijn in de samenleving en daarbij niet schromen om door een religieuze bril naar maatschappelijke thema's te kijken, ontstaan goede gesprekken en verdiepende inzichten.

10. Johan Roeland

Johan Roeland is universitair hoofddocent en directeur valorisatie aan de faculteit Religie & Theologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. In de reeks Vernieuwing vertelt hij over zijn persoonlijke zoektocht. Roeland: "Een ruïne waar de natuur het overneemt en uit vervallenheid tot leven komt, is een prachtig beeld voor de staat van het christendom"

9. Nuweira Youskine

Nuweira Youskine is islamologe, publiciste en werkte op verschillende plekken binnen het mbo en hbo. Zij zal voor Volzin onderzoek doen naar de relatie tussen levensbeschouwelijke onderwijsvorming in een seculiere samenleving. Youskine: "Laat eens een islamitisch geestelijk verzorger op een gereformeerde school uitwisselen over het belang van het begrip troost. Of een rabbijn aan een overwegend islamitische klas vertellen wat voor hem (of haar) de waarde van de Sabbath is."

8. Paul van der Velde

Hoe onschuldig ook, de alomtegenwoordigheid van Boeddha’s in wellness centra en kleurrijke oosterse wijsheden op Instagram, verraden volgens Paul van der Velde een behoorlijk koloniale bril op religie. Van der Velde: "Als het even kan, dan probeert men het alleroudste ook met het allernieuwste te verbinden. Dan brengt men in één of andere bedrijfscoaching iets nieuw psychologisch met mindfulness, plaatst men een Boeddha in de hal en zegt men: 'ja hoor, hier werken wij met ideeën die de Boeddha ook al had'"

7. Jeanneke Scholtens

Toekomstonderzoeker Jeanneke Scholtens ziet kansen voor een kerk die inspeelt op trends als behoefte aan zingeving, empathie, nieuwe rituelen en een verlangen naar genot en gemeenschapszin. En waarom niet ook samen Harry Potter lezen in de kerk? Scholtens: "Door de inhoud op een andere manier te benaderen en andere bronnen te gebruiken in de kerk, spreek je nieuwe mensen aan".

6. Pauline Weseman

Journalist en religiewetenschapper Pauline Weseman verliest haar man aan kanker. Het zet haar leven en christelijk geloof op zijn kop. Alles begint te schuiven naar, ja, wat eigenlijk? Ze gaat op zoek naar de contouren van een nieuw christendom. In de eerste aflevering uit de reeks Nieuw Christendom haar persoonlijke verhaal. Weseman: "Vaak is nieuwe spiritualiteit me te vaag. Het kan ook weer fundamentalistische trekjes krijgen. Er is verrassend veel overeenkomst in het bidden tot God of een tarotkaart leggen voor duidelijkheid over je volgende levensstap".

Morgen online: de nummers 5 t/m 1 uit de Top 10. Alle artikelen zijn ook te lezen in Volzin magazine. In onze webwinkel kunt u losse PDF's downloaden op uw computer met daarin diverse reportages en interviews uit de wereld van religie, zingeving en samenleving.