In de nieuwe serie ‘Dit is mijn kerk’ spreekt Gerda van de Glind hedendaagse denkers en makers over 'hun kerk': een plek buiten de geijkte geloofshuizen waar zij iets groters ervaren, bezig zijn met zingeving en troost vinden. Ze gaat op zoek naar het raakvlak met kunst en cultuur, omdat deze wereld volgens haar verwantschap heeft met zingeving.