Er heeft zich in mij een verandering voltrokken. Dat is fijn voor mij, zult u zeggen, maar voor u als lezer niet bijster interessant. Toch ben ik zo vrij u lastig te vallen met mijn persoonlijke besognes. Het kan namelijk zijn dat wat in mij is gegroeid, en zich heeft ontpopt, ook u iets leert over hoe wij als mensen in elkaar zitten. Ik ben net zo menselijk als de meeste mensen, om schrijfster Etty Hillesum te parafraseren, en daarom ben ik zo vrij om die verandering in mijn wezen als pars pro toto te nemen.