Eerlijk gezegd weet ik niet hoe ik u moet aanspreken. ‘Geachte’ lijkt me nu ongepast en ‘Beste’ zou een leugen zijn. Knoeien met de waarheid is voor u dan wel geen probleem, maar kan niet anders dan narigheid opleveren. En uw omstandigheden zijn toch al precair.

Ik schrijf u omdat ik wil begrijpen hoe rampen als deze ontstaan. In de wellicht ijdele hoop dat daarvan te leren valt. U stuurde uw troepen Oekraïne in voor wat u lafhartig een ‘militaire operatie’ noemt, maar overduidelijk een smerige oorlog is. De wereld is hierdoor ingrijpend veranderd en het valt nog niet te overzien wat de gevolgen van uw geweld zullen zijn. Maar dat u uw land bepaald geen dienst heeft bewezen en dat het er ook voor uzelf uitermate slecht uitziet, is duidelijk. Hoe kon u zo verdwalen?

Kan het zijn dat u zelf in de val bent getrapt die u voor anderen hebt opgezet? Als bijvoorbeeld deze brief het Kremlin al bereikt, zal hij zeker niet door de censuur komen. En is die censuur niet een deel van het door uzelf gesponnen web waarin u nu verstrikt bent geraakt? Waarom hebt u zich niet laten waarschuwen door de grote schrijvers van uw land? Tolstoi heeft toch laten zien hoe tsaar Nicolaas I zich alleen nog maar door ja-knikkers liet adviseren en daardoor tot rampzalige beslissingen kwam? Heeft u werkelijk gedacht dat u zonder veel militaire moeite Oekraïne uw wil zou kunnen opleggen? Heeft u uw adviseurs te bang gemaakt om u juist te durven informeren?

U heeft steun verworven voor uw oorlog van patriarch Kirill van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Beiden ziet u het veroordelen van homoseksualiteit, abortus en euthanasie als wezenskenmerk van het ware christelijke geloof. Maar weet u dan niet dat Jezus dergelijke veroordelingen nooit heeft uitgesproken? Dat hij nationalisme en geweld nimmer heeft aangemoedigd? En dat hij daarentegen opriep tot zachtmoedigheid en dienende liefde?

U heeft zich verdiept in de geschiedenis van uw land. Maar heeft u daarbij dan echt alleen maar willen zien wat uw wantrouwen naar de wereld buiten Rusland bevestigt en wat u sterkt in de overtuiging dat u van zich af moet bijten? Ja, u heeft gelijk: Rusland hééft zwaar te lijden gehad onder de expansiedrift vanuit West-Europa. Alleen Napoleon en Hitler al waren verantwoordelijk voor vele miljoenen slachtoffers en enorme schade in uw land. Maar waarom ging u voorbij aan het schrikbewind van Stalin en aan de miljoenen van uw landgenoten die hij de dood injoeg? Wilde u misschien liever niet weten dat zo’n meedogenloos bewind onherroepelijk tot paranoia en existentiële angst van de dictator zelf voert – zoals u nu zelf ervaart?

U noemt het Westen decadent en immoreel. Maar waarom hebben u en uw rijke vrienden dan toch miljarden roebels weggesluisd naar dat verachte Westen? Waarom maakt het u zo kwaad dat Oost-Europese landen aansluiting zoeken bij dat Westen terwijl u en de uwen er immoreel luxe villa’s hebben staan en er decadente vakanties doorbrengen? Vraagt u zich nooit eens af waarom landen zich tot het Westen wenden terwijl Rusland tijdens het Warschaupact tientallen jaren de gelegenheid heeft gehad hen van zijn goede bedoelingen en vriendschap te overtuigen? En meent u echt dat u met uw ‘militaire operatie’ de vriendschap van Oekraïne kunt verwerven?

Van Dostojevski had u kunnen leren dat het ‘gerechtvaardigd’ doden van één mens al schuld en boete betekent. U heeft het bloed van duizenden aan uw handen. U heeft uw menselijkheid verkwanseld en rampspoed over de wereld gebracht. Ik hoop dat u zult inzien dat de barbarij altijd op de loer ligt wanneer u ánderen als bron van onheil ziet en niet begrijpt dat u het kwaad alleen maar kunt bestrijden door het in uzelf te overwinnen. Maar dat is een les die niet alleen u te leren heeft.

Met een ongemakkelijke groet,
Dirk van de Glind

Wilt u zelf actie ondernemen tegen Vladimir Poetin? Teken dan de petitie om Poetin voor de rechter de dagen via deze link.

Dirk van de Glind was docent Levensbeschouwelijke Vorming. Hij schrijft en geeft lezingen over religie, cultuur, samenleving en zingeving. www.dirkvandeglind.nl.