Van 1989 tot 2014 doceerde Ton Jorna als universitair hoofddocent aan de Universiteit voor Humanistiek geestelijke en existentiële begeleiding. Inmiddels is hij met pensioen, maar nog steeds actief als begeleider en gesprekspartner op het gebied van levensprocessen en existentiële vragen. En hij is supervisor voor werkers in het veld, met name geestelijk verzorgers.