Als het leven me opjaagt, als de omgeving me beklemt, als ik het gevoel heb dat ik in de gaten wordt gehouden, dan kan het bijhouden van een dagboek bevrijdend zijn. Het is een verademing om mijn intieme gevoelens en gedachten toe te vertrouwen aan het papier en om het opgeschrevene dan voor mezelf te houden. Dit mes snijdt aan twee kanten. Aan de ene kant ‘gooi ik alles eruit’, deel ik het mee. Aan de andere kant blijft het privé. Ik bevrijd me van mijn lasten, zonder dat iets uitlekt. Opluchting en veiligheid zijn beide gegarandeerd.