Geert Schipaanboord is fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP in Leiderdorp. Hij is een van de genomineerden voor het beste raadslid. Wat beweegt hem en hoe brengt hij dat in de praktijk als het gaat om het thema van vandaag: de opvang van vluchtelingen?

Orthodox-protestantse traditie

Als SGP-politicus staat Schipaanboord in een orthodox-protestantse traditie. Traditiegetrouw drukt dit een stempel op alle standpunten van die partij.

"In de politiek neem je beslissingen die soms diep impact hebben in de levens van mensen, ook in de lokale politiek", vertelt hij. "Denk aan vragen als: hoe ziet je directe leefomgeving eruit, de hoogte van lokale lasten, al dan niet toegang geven aan vluchtelingen, wijze van afvalinzameling. Als christen wil ik daarin gerechtigheid doen richting mijn naaste en de Bijbel heeft daarin voor mij gezag."

"Het is belangrijk om als politicus open te zijn over je drijfveren en hoe die zich vertalen in een inzet in concrete punten. Als christenpoliticus vind ik dat ik daarbij een dure plicht heb om integer te zijn, te luisteren en de standpunten van anderen recht te doen. Als ik daarin fouten maak, en dat doet iedere politicus, dan vind ik het belangrijk om dat ook naar anderen uit te spreken en te belijden."

Noodhuisvesting

"Onlangs namen we in de gemeenteraad een raadsbrede verklaring aan dat ook Leiderdorp een rol wil spelen in de opvang van vluchtelingen", vertelt Geert Schipaanboord. Hij is in die gemeente fractievoorzitter van ChristenUnie-SGP. Na de verkiezingen zwaait hij af. Hij heeft dan acht jaar in de gemeenteraad gezeten.

Er zijn volgens Schipaanboord goede mogelijkheden om Oekraïners op te vangen. "Dat kan bijvoorbeeld door braakliggend terrein snel gereed te maken voor noodhuisvesting. Ook vinden we het belangrijk dat de gemeente vraagbaak is en zich faciliterend opstelt voor burgers die Oekraïners in huis nemen."

Schipaanboord werkt bij de christelijke Stichting Ontmoeting, die mensen die vastgelopen zijn in hun leven helpt om alles weer op de rails te krijgen. Hij ziet een verschil tussen de wijze waarop we nu Oekraïners opvangen en hoe we dat in voorgaande jaren deden met Syriërs, Afghanen en anderen.

'Het is goed om gastvrij te zijn'

"Als er ergens een conflict is, waardoor mensen niet meer in hun eigen land kunnen blijven, dan is het goed dat we ook in Nederland gastvrij zijn. Nu in Oekraïne zien we dat "opvang in de regio" geen beleidscliché is, maar in de praktijk plaatsvindt. Dus de landen eromheen pakken de grootste rol. Veel Oekraïners blijven ook graag in de buurt van hun land. Omdat Nederland meer in de buurt is van Oekraïne dan bijvoorbeeld Syrië, Irak of Afghanistan, is het niet raar dat we als land een grotere rol spelen in de opvang."

Schipaanboord staat achter de huidige regels om statushouders een eerlijke kans op een woning te geven. "We zijn ervoor dit beleid voort te zetten. Vluchtelingen en statushouders krijgen nu voorrang, er is per gemeente een taakstelling van een aantal te huisvesten statushouders. Lokaal letten we er scherp op of die ook gehaald wordt."

Meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is te vinden op de site van de Rijksoverheid.