Hij vindt het maar wat verrassend zijn geloofsweg zo op een rij te zetten. Al pratende ontdekt Sicco Claus (43) hoe zijn zoektocht zich tussen twee polen bewoog en nu naar een derde beweegt. Zie het als de punten van een omgekeerde driehoek met bovenin - op gelijke hoogte - de twee polen natuurwetenschap en een rationalistische benadering van religie.