Het Graceland Festival is een ode aan de diversiteit. Grenzen verleggen, over muren kijken. Dit jaar is het thema 'Heel de wereld', wat zowel slaat op de verbondenheid van mensen overal, als op de ene God, als op de roep om heling, genezing van de wereld.