Bisschop Gerard de Korte nam vrijdag een videoboodschap op in de Sint Janskathedraal in Den Bosch, de plek waar Brandsma in 1905 tot priester is gewijd. Brandsma is verbonden aan het bisdom, legt De Korte uit. "Hij heeft gestudeerd in Megen en Boxmeer, hij heeft gedoceerd in Oss en natuurlijk heel lang aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen."

"Als ik aan pater Titus denk, zijn er twee punten die ik wil noemen", vervolgt De Korte. "Allereerst dat hij al heel vroeg het nationaalsocialisme doorzien heeft. Tegenover het recht van de sterkte en de rassenwaanzin van de nazi's plaatste hij de naastenliefde. En tijdens de bezetting heeft hij de persvrijheid beschermd. In die zin is hij ook voor vandaag een heilige, een patroon voor de journalisten. We leven in een tijd met ontzettend veel fake news. Dat de journalisten aan pater Titus een voorbeeld nemen."

Academicus en journalist

Brandsma was verbonden aan de orde van de karmelieten. Hij kwam uit een boerengezin in een klein Fries buurtschap, maar bleek al snel meer talent te hebben voor wetenschap dan voor het agrarische leven.

Jarenlang was Brandsma verbonden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, onder meer als rector magnificus. Hij gaf er college aan bekendheden als Godfried Bomans.

Daarnaast was Brandsma toegewijd aan de journalistiek in het toen nog sterk verzuilde katholieke Nederland. Hij volgde altijd loyaal de lijn van de kerk en was een belangrijk steunpilaar van de katholieke zuil.

Juist die trouw bracht hem in een lastig parket. In 1941 vroeg aartsbisschop Jan de Jong, bekend om zijn vocale verzet tegen de Duitse bezetter, Brandsma om alle katholieke redacties persoonlijk te bezoeken. De karmeliet moest uitleggen waarom advertenties van de NSB geweigerd moesten worden.

De bezetter pakte Brandsma op. In de gevangenis in Scheveningen schreef hij in zijn dagboek hoezeer het leven in de cel aansloot bij zijn spiritualiteit - ook monniken hebben immers hun cel. Later, op transport naar Duitsland, speelde zijn zwakke gezondheid hem echter parten. Op 26 juli 1942 stierf hij in Dachau, nadat men hem een dodelijke injectie had toegediend.

Romereis

Al enige tijd is bekend dat Brandsma heilig verklaard zal worden. Het wachten was alleen nog op de precieze datum - en die is nu bekend. Hij is de eerste journalist die deze eer ten deel valt, meldt Vaticaanwatcher Hendro Munsterman op Twitter.

Radboud Reflects organiseert op 16 maart een publieksprogramma over Titus Brandsma. Dan presenteert het Titus Brandsma Instituut, verbonden aan de Radboud Universiteit, ook een boek over hem. Actuele informatie is te vinden op de website TitusBrandsmaheilig.nl. De bisdommen van Roermond en Den Bosch organiseren bovendien een reis naar Rome voor iedereen die de heiligverklaring live wil bijwonen. Het is de eerste keer sinds 2007 dat een Nederlander heilig verklaard wordt. De bisschoppen Eijk, De Korte en Van den Hout zullen ook in Rome aanwezig zijn.