Wie ‘Rikko Voorberg’ zegt, denkt wellicht meteen aan allerlei acties, zoals de facebookcampagne waarin hij zedendelinquent Benno L. welkom heette ‘in hun straat’. Of aan ‘We gaan ze halen’ toen hij met een leeg vliegtuig poogde vluchtelingen op te halen uit het kamp Moria. Of aan zijn pleidooi voor vloeken als gebed in zijn boek De dominee leert vloeken. Nu eens geen gesprek daarover maar over de achterkant, zijn drijfveer, worstelingen en paradigmaverandering.