Mentale gezondheid, verdieping, stilte en persoonlijke ontwikkeling lijken na corona nog belangrijker te worden. Om elkaar te inspireren werd er een ontmoetingsdag gehouden in het Dominicanenklooster in Huissen voor mensen die werkzaam zijn op het gebied van zingeving en bezinning. In zijn welkomstwoord benadrukte directeur Aalt Bakker dat er juist nu volop kansen en mogelijkheden zijn. Dit werd onderstreept toen de aanwezigen eensgezind opstonden op de vraag van dagvoorzitter Anne Stael wie er hoopvol is over de kansen die er na corona zijn. Het was ook deze hoop die sprak uit de voordrachten die gehouden werden en de workshops waaraan deelgenomen kon worden.

Tussen opluchting en uitdaging

Broeder Bernardus, abt van Abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot, nam ons mee in zijn persoonlijke verhaal van het trappistenklooster. Hij ging in op de spanning tussen behouden en vernieuwen. Toen het klooster vorig jaar noodgedwongen moest worden gesloten, brak er een tijd van zwijgen en rust aan. Als gevolg hiervan ontstond er ruimte voor nieuwe ontdekkingen. Het klooster werd als plek van gebed opengesteld voor iedereen die een kaarsje wil aansteken. Een bijzonder initiatief is de ontwikkeling van ‘Ons Kloosterpad’, een wandelroute van 330 kilometer langs de Brabantse kloosters, waarin Koningshoeven werd opgenomen. En ook was er de ontdekking van de onlinemogelijkheden. Door het gebruik van de sociale media werd binnen twee dagen het kaasoverschot van 15.000 kg kaas verkocht! Met het oog op de toekomst van het klooster kunnen mannen met belangstelling om monnik te worden, zich aanmelden voor het multimediale platform ‘eNovice’. Zij kunnen online lessen volgen en er is een e-novicenmeester beschikbaar om hen te begeleiden.

Nieuwe perspectieven op de toekomst

Joanna van Dorp is directeur van Stichting Buitenplaats Doornburgh in Maarssen, een voormalig klooster van de Kanunnikessen van het Heilig Graf. Deze stichting organiseert culturele publieksprogramma’s in de vorm van residenties, tentoonstellingen, workshops en lezingen op het snijvlak van kunst en wetenschap. Doornburgh wil in de komende jaren de monumenten van de buitenplaats stapsgewijs renoveren, zodat het landgoed behouden kan blijven voor toekomstige generaties. De buitenplaats is succesvol, volgens Joanna, als het een hedendaagse, betekenisvolle plek kan zijn voor bezoekers en professionals en als het inspiratie kan bieden voor een nieuw perspectief op de toekomst.

Ontwikkelingspotentieel voor kerken en spirituele centra

Vanuit zijn studeerkamer in Amsterdam was stadspredikant Tim Vreugdenhil te gast om met ons te spreken over zijn boek: ‘Opener dan ooit. Nieuwe kansen voor kerken en spirituele centra’. Volgens Tim is er in onze ‘curlingmaatschappij’ sprake van zielsarmoede. We hebben een groot gebrek aan soulfood. Als het om de kerk gaat hunkeren mensen naar stilte, vieren, woorden en beelden die zeggingskracht hebben en nieuwe vormen van gemeenschap die duurzaam zijn. Community betekent voor Tim dat je er bent om van betekenis te zijn voor anderen. En daar hoort een geloof bij wat je moet voeden en wat je moet praktiseren. Vanuit deze gedachte richtte hij de Citykerk in Amsterdam op.

Tijdens het religieuze intermezzo in de vorm van een korte viering werden kaarsen aangestoken en gebeden uitgesproken.

Keuzes vanuit waarden

Na een heerlijke lunch gaf Welmoed Vlieger, o.a. columniste bij dagblad Trouw, ons een filosofische blik op deze tijd. We werden uitgenodigd om na te denken over een ontmoeting met iemand die bepalend is geweest voor de mens die we nu zijn. Het gaat Welmoed om precies die ontmoetingen die een grote impact hebben gehad op ons leven. De moderne tijd met de coronacrisis laat zien dat voorspelbaarheid en maakbaarheid onrealistisch zijn. We hebben de neiging om controle te houden, want dan denken we dat we grip op de zaak hebben. Welmoed hield een pleidooi voor een benadering vanuit waarden en zinervaring. We bezitten een subjectief vermogen wat van binnenuit komt en ons verbindt met een hogere orde. Welmoed noemt dit innerlijkheid. Zin en betekenis zijn er niet vanzelf. Iets moet je raken en boven jezelf uittillen. Mensen die werkzaam zijn op het gebied van zingeving en bezinning kunnen, volgens Welmoed, hierin een waardevolle rol vervullen door wijsheidsbronnen aan te reiken die een oriënterende en richtinggevende functie hebben. Waar jij van overstroomt, trouw en eerlijk vanuit je eigen bron, kan een ander ook raken. Vanuit de innerlijkheid kan er in de ontmoeting met de ander of met het Andere iets van het heilige oplichten, zoals Martin Buber dat zo mooi zegt. En eindigde ze: ‘Wat deze ontmoeting van ons vraagt is niets anders dan ontvankelijkheid.’

Na deze begeesterde woorden gingen we uiteen in groepen om aan de workshops deel te nemen.

Plek van stilte, bezinning, verbinding

Directeur Hinne Wagenaar vertelde gepassioneerd over het ontstaan van zijn nieuwe klooster dat op Westerhûs (vlak buiten Jorwert) gebouwd wordt. Nijkleaster kiest voor eenvoud en eigenheid. Ze formuleerden De Kring van Nijkleaster. Mensen van heinde en ver kunnen zich op verschillende manieren duurzaam verbinden met deze kring. Om mensen de ruimte te geven kan er elk jaar gekozen worden voor wat iemand wil zijn: donateur, vriend, lid, kloosterling ‘buiten de poort’ en kloosterling ‘binnen de poort’. Zo kan iedereen, naar gelang  eigen verlangens en mogelijkheden, deelgenoot van de ‘kleastermienskip’ worden.

De bezinningsmarkt na corona

Benieuwd als ik was naar de (eigen) kansen op de huidige ‘bezinningsmarkt’, wilde ik het antwoord weten op de vraag: ‘Wat zullen de komende jaren belangrijke thema’s worden voor programma’s en projecten?’ Greco Idema, hoofredacteur van o.a. Volzin en Reliwerk, legde deze vraag voor aan leidinggevenden van diverse religieuze/spirituele organisaties. Het leverde een diversiteit aan thema’s op. Een aantal deelnemers koos er vier uit die, volgens hen, absoluut moeten worden besproken in de komende jaren:

  1. Werk en Zingeving
  2. Emancipatie/inclusiviteit/discriminatie
  3. Duurzaamheid/duurzame inzetbaarheid
  4. Stilte/rust/bezinning

De School, vol van alledaags leven

Studentenpastor Jasja Nottelman heeft altijd interesse gehad in het vormen van communities in combinatie met gastvrijheid. Sinds begin dit jaar is ze begonnen met De School. Een plek waar je op adem kunt komen, in de tuin kunt werken, muziek kunt luisteren of een (strip)boek uit de kast pakt om lekker te gaan lezen. De School zal een school worden voor levenskunst om van alles te leren zoals bijvoorbeeld gastvrijheid, samenleven, openstaan voor wat het leven geeft en duurzaamheid. Jasja gaf een kijkje in het hoe en waarom van de keuzes die ze maakt om De School, ingebed in het dorpje Visvliet, betekenisvol te laten worden.

Succesvolle activiteiten

Fer van der Reijken is franciscaan in stadsklooster San Damiano in Den Bosch. Dit stadsklooster is een uniek franciscaans centrum waar franciscanen, kapucijnen, clarissen en leden van de derde orde samenleven onder één dak, maar leven volgens hun eigen regel. Als coördinator van Stadsklooster La Verna In Amsterdam heeft Fer de meest uiteenlopende zaken geprogrammeerd en gedaan. Van het proef liggen in een doodskist tot samenwerken met de moskee. Hij vertelde over zijn succesvolle activiteiten en hoe hij trouw kan blijven aan zijn franciscaanse wortels. 

Veel nieuwe initiatieven passeerden deze dag de revue en daarom werd de belofte gedaan om op 1 juli 2022 een vervolg aan deze dag te geven om dan te horen hoe het al die nieuwe ideeën is vergaan. Onder muzikale begeleiding van Paula Vos werd de bijeenkomst afgesloten met het lied van Claudia de Breij: ‘Mag ik dan bij jou?’

Tijdens deze boeiende dag werd ik vooral geraakt door het aspect van de innerlijkheid van Welmoed Vlieger in relatie met de trouw aan je eigen bron vanuit de uniciteit van de mens die je bent. Ik wens een ieder die bezig is met zingeving en bezinning toe dat dit de leidraad van alle activiteiten mag zijn in ontmoeting en verbondenheid met elkaar!

Deze dag was een initiatief van het Dominicanenklooster in Huissen en ZIEN wat Onzichtbaar is in samenwerking met Volzin en Reliwerk.

Masterclasses
In het najaar worden er drie masterclasses gehouden in het Dominicanenklooster Huissen, waar u heel concreet met uw organisatie aan de slag kunt gaan onder begeleiding van Anne Stael, Aalt Bakker en externe deskundigen.

Data: Dinsdagen 12 oktober, 2 november en 7 december van 10.00-17.00 uur. Kosten

€ 350,00 voor drie dagen. (De tweede persoon van dezelfde organisatie krijgt 30% korting, de derde persoon 50% korting).
Meer informatie en aanmelden kan via www.kloosterhuissen.nl