Terug naar normaal?

Neem het me niet al te kwalijk
ik betrapte me vandaag
op de gedachte
ik schrok er zelf ook van
dat het me steeds meer bevalt
die complete doorbreking
van alles wat we
als vanzelfsprekend
en heel gewoon vonden
waarvan we vinden
recht op te hebben

Ja ik weet van de ellende
van eenzaamheid
verlies aan zekerheid
ongemak wanhoop rouw
somberte en wat niet al

En toch de gedachte
dat ons samenleven
onze manier van leven
gelouterd moet worden
opgeschoond omgekeerd
die laat me niet meer los

Kerst gaat over bovensteonder
dat de Eeuwige te vinden
is in de Kwetsbare Machteloze
met de hemelse uitnodiging
in een louterende beweging te komen
die omkeerbeweging dus
en Hem die liefde is te zoeken

Met terug naar ons normaal
zal Hij - daar ben ik bang voor
nauwelijks of niet gevonden worden
en daarom bevalt het me
dat zelfs de kerst
nu niet normaal is

Zo’n gedachte
neem het me niet al te kwalijk

Dominee Herman Koetsveld van de Westerkerk in Amsterdam schrijft elke dag op Facebook Adventsteksten in aanloop naar Kerstmis 2020.