In de Volzin podcast Groetjes uit Shambhala ontrafelen hoogleraar Paul van der Velde en theoloog Jonas Slaats - met een kritische blik en een gezonde dosis humor - verschillende vormen van hedendaagse spiritualiteit en esoterie. In deze podcastaflevering is Nuweira Youskine te gast voor een diepgaand gesprek over het 'universeel' soefisme.

Beluister het gesprek

Nuweira Youskine

Inayat Khan staat geboekstaafd als de verspreider van het 'universeel' soefisme. In het begin van de 20ste eeuw trok hij naar de VS om er de Indiase muziek te laten weerklinken, maar het waren vooral zijn spirituele ideeën die veel mensen naar hem toetrokken. Hij barste nu eenmaal van het charisma. Tot op de dag van vandaag vind je over de hele wereld aanhangers van deze inspirerende figuur.

Maar de manier waarop zijn ideeën verspreid raakten mag ook vragen oproepen over enkele intrigerende tendensen binnen de hedendaagse spiritualiteit – niet in het minst over de manier waarop velen de mystiek van het soefisme proberen los te koppelen van de traditionele islam.  

Om dat alles wat verder uit te vlooien ging Jonas slaats deze keer niet met Paul in gesprek, maar met Nuweira Youskine, een achternicht van Inayat Khan.

Dit is dus de eerste ‘Shambhala special’. Met veel historisch inzicht en enkele sappige anekdotes verhelderde Nuweira hoe de reële Inayat Khan soms sterk verschilde van de beeldvorming om hem heen. Het leidde hen uiteindelijk tot een interessante filosofische uitwisseling over de relatie tussen het universele en het particuliere – en bijgevolg tot enkele kritische kanttekeningen bij de term ‘universeel' soefisme.