Bij uitgeverij Ambo|anthos is eerder dit jaar De wereld dat ben jij - Gesprekken en gedachten over een nieuwe tijd van Roek Lips verschenen. In dit boek gaat Lips (opnieuw) in gesprek met wetenschappers, kunstenaars en mensen met een bijzonder levensverhaal op zoek naar inzichten en houvast. De wereld dat ben jij is een bijzondere zoektocht in samenwerking met unieke persoonlijkheden, voor iedereen die zelfkennis, inspiratie en reflectie op de vraagstukken van onze tijd nastreeft.

Aan het woord komen politicus Kauthar Bouchallikht, burgemeester Jeroen Dijsselbloem, cabaretier Freek de Jonge, abt Thijs Ketelaars, hoogleraar Derk Loorbach, kunstenaar Ans Markus, wethouder Marjolein Moorman, prinses Laurentien van Oranje, hoogleraar Geert Teisman, filosoof Paul van Tongeren, politicus Gerdi Verbeet, psychiater Dirk De Wachter, bedrijfskundige André Wierdsma en vele anderen.

In dit boek gaat Lips in gesprek met wetenschappers, kunstenaars en mensen met een bijzonder levensverhaal op zoek naar inzichten en houvast

greco idema

Vragen die aan bod komen zijn o.a.: Waarom leren we zo weinig van de geschiedenis? Wat is er nodig om vertrouwen te herwinnen? Wat kunnen we leren van de natuur? Waarom neemt het aantal mensen met psychische problemen zo snel toe? Wat betekent het om toekomstbestendig te zijn? Hoe verhouden we ons tot elkaar en onze omgeving in een tijd dat niets meer vanzelfsprekend is?

Roek Lips is journalist, schrijver, mentor, spreker, adviseur, bestuurder en film- en theatermaker. Tot eind 2021 was hij voor mij een onbekende naam. Toevallig kwam ik toen van hem op Youtube meerdere interviews tegen, die mede gebruikt zijn voor dit boek. De wereld dat ben jij is een interessant, goed leesbaar boek met veelal boeiende gasten. Mooi dat er in dit boek ook aandacht is voor religie, spiritualiteit en zingeving.