Op 2 maart 2021 valt bij alle leden en vrienden van de Remonstranten de bezinningsbrief Ik laat je niet alleen. Remonstrantse bezinningsbrief over polarisatie en ‘het vergeten wij’ op de mat.  De bezinningsbrief is voor de Remonstranten het startpunt van een bezinning dit jaar op het thema ‘polarisatie en het tegengaan daarvan’. Zij nodigen daartoe een ieder uit om het thema te bespreken en daadwerkelijk activiteiten te ondernemen die mensen dichter bij elkaar brengen.

De Remonstranten schrijven een bezinningsbrief vanuit een bezorgdheid over de oplopende tegenstellingen in onze huidige samenleving. Er treedt een polarisatie op die mensen van elkaar vervreemdt en mensen uitsluit. Vanuit ons geloof voelen de Remonstranten zich geroepen om de samenleving –en zichzelf– een spiegel voor te houden. Zij schrijven: "Wij horen de Bijbelse boodschap als een oproep om de ander niet in de steek te laten."

De brief eindigt met indringende vragen die de Remonstranten zichzelf stellen. Onder meer: Waar ontmoet jij mensen die niet op jou lijken? Hoe kun je als geloofsgemeenschap mensen, die niet een kopie van jezelf zijn, boeien? Welke concrete voorbeelden ken je waarbij gepoogd wordt mensen met elkaar te verbinden? Welke bijdrage kan jouw geloofsgemeenschap daaraan leveren?

De bezinningsbrief is hier in zijn geheel te downloaden. Vanaf 2 maart is op de website van de Remonstranten meer informatie te lezen over dit initiatief.