Filosoof Ger Groot (67) is een bijzonder soort atheïst. Eentje die, in zijn eigen woorden, “heel veel van de kerk houdt.” Dat is in zijn geval de katholieke kerk, waarin hij werd grootgebracht. “Ja, ik zou het erg vinden als de kerk verdwijnt, al acht ik de kans daarop vooralsnog uiterst klein. De kerk ontroert mij, alleen al door hoe ze het hoofd boven water probeert te houden in tijden van secularisatie. Religie betekent voor mij een herinnering aan onze aardsheid. Wel, de katholieke kerk is overtuigend aards. Dat zie je bijvoorbeeld aan het fysieke van haar rituelen.”