Het zijn onzekere tijden. We zijn voortdurend bezig om voor VOLZIN financiële stabiliteit te organiseren. Om dat doel te realiseren is Stichting Zingeving & Media (SZM) opgericht. De stichting beheert de uitgeefrechten van het merk VOLZIN en heeft een exclusieve relatie met uitgeverij BDUvakmedia.

SZM ontwikkelt het merk Volzin op drie manieren:

  1. SZM investeert in VOLZIN magazine, het blad dat abonnees 10x per jaar ontvangen. In de afgelopen maanden heeft het magazine een inhoudelijke en visuele transformatie ondergaan. Die is nog niet ‘af’ en blijft een hoge prioriteit hebben.
  2. SZM investeert in het online platform www.volzin.nu, waarop naast het magazine extra artikelen gepubliceerd worden en er meer mogelijkheden zijn om nieuwe vormen van media aan te bieden, denk aan podcasts, online evenementen en extra publicaties die we als download aanbieden. De VOLZIN webwinkel vormt daarbij een belangrijke verzamelplaats van extra content. Abonnees genieten korting op betaalde evenementen en krijgen gratis toegang tot de extra publicaties.
  3. SZM investeert in activiteiten voor de VOLZIN community. De komende jaren worden kleine en grotere lezingen aangeboden, boeken, en speciale themabijeenkomsten voor Volzin lezers.

ANBI

Onze ambities en toekomstplannen vormen nog geen garantie voor succes. We blijven realistisch en daarbij hoort het besef dat het jaarlijks een uitdaging is om VOLZIN rendabel te houden. U vormt daarbij een belangrijke spil in het geheel. Stichting Zingeving & Media is in juni 2021 door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). SZM is dus aangemerkt als een goed doel.

Lezers, abonnees, instellingen en vrienden van VOLZIN kunnen de missie van VOLZIN voortaan onderschrijven met een donatie. Dat kan een eenmalige schenking zijn, een nalatenschap, maar ook een structurele schenking, denk aan een jaarlijkse donatie over een periode van vijf jaar. Afhankelijk van de vorm die u kiest en de hoogte van het bedrag zijn er vele voordelen te behalen bij de Belastingdienst. Uw gift of donatie kan dan gedeeltelijk of zelfs geheel worden afgetrokken van uw inkomstenbelasting. Daarmee wordt het zeer aantrekkelijk voor personen, ondernemers en organisaties om SZM als goed doel (en zo het merk VOLZIN) te steunen.

Elke bijdrage is welkom. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden om te doneren, of heeft u vragen over de belastingvoordelen, stuurt u dan een mail naar Enis Odaci (hoofd online) via e.odaci@volzin.nu en dan wordt u stap voor stap verder geholpen.

Doneren

Bent u enthousiast over onze plannen en draagt u VOLZIN een warm hart toe? Dan kunt u via deze link alvast een directe donatie overmaken.