In de serie Wat kreeg je mee, wat geef je door? staan geloof, traditie en verschillen tussen generaties centraal. Verschillende vrouwen vertellen ieder vanuit hun eigen achtergrond wat zij van hun ouders hebben meegekregen en wat zij aan hun kinderen doorgeven.