Wie zijn wij?

De parochianen vormen het hart van de parochie: vieren, ontmoeten, gebed. Daaromheen de p en d van Peerke Donders: zorg, aandacht, nabijheid en veel openheid naar buiten, naar de samenleving.

Wat vragen wij?

Op dit moment hebben we een boeiende vacature voor een betrokken pastoraal werker (m/vr) voor 20 tot 30 uur. Fulltime is ook bespreekbaar.

We zijn op zoek naar een enthousiast persoon, met goede communicatieve vaardigheden, die in staat is mensen te inspireren vanuit de katholieke geloofsvisie. Wij hechten veel waarde aan de begeleiding en aandacht voor ieder die een beroep op ons doet. De taken behorend bij deze functie liggen voornamelijk op het vlak van pastorale zorg in alle fases van het leven. Ervaring op het gebied van liturgie en catechese is gewenst. De pastorale werker werkt in teamverband en wordt, namens dat team, de eerst aanspreekbare en leidinggevende in één van de torens van onze parochie.

Meer informatie is te vinden op deze website.

Contact

Voor vragen over de vacature en het werken in onze parochie kunt u terecht bij pastoor Frank Lemmens: Tel. 06-20669511. Email. pastoor.frank.lemmens@parochiepeerkedonders.nl

Uw sollicitatie kunt u richten aan het parochiebestuur ter attentie van de heer Theo de Kort (vicevoorzitter): Tel. 06-22453343. Email. theodekort@parochiepeerkedonders.nl

Bron: Parochie Peerke Donders