Anke Hamstra is raadslid voor de PvdA in Deventer. Ze is een van de genomineerden voor het beste raadslid. Wat beweegt haar en hoe brengt ze dat in de praktijk als het gaat om het thema van vandaag: de opvang van vluchtelingen?

Succeservaringen

"Ik probeer altijd betekenisgeving te vinden", vertelt Hamstra, die werkt als docent maatschappijleer. "Dat doe ik door middel van verbinding. Ik probeer succeservaringen te genereren voor mensen. Als je een succeservaring hebt is dat de basis voor zelfvertrouwen en een optimistische levenshouding.

Dan pas kun je tot leren komen. En om tot leren te komen moet je uit je eigen comfort zone komen. Als je een succeservaring opdoet in een groep, met een doel dat uitstijgt boven jezelf, is die ervaring nog groter. Dat kan bijvoorbeeld doordat je een actie opzet voor een goed doel of een voorstelling creëert voor een publiek. Het maakt niet uit wat het is, maar het moet een doel zijn dat boven jezelf uitstijgt.

Dat probeer ik ook te doen in de politiek. Dus dat is een politiek op basis van vertrouwen, samenwerken en optimisme. En dan kom je dus tot leren als politiek. Dat zelflerend vermogen leidt tot inspirerende ideeën, nieuwe initiatieven en een positieve dynamiek die je nodig hebt om als democratie te blijven voortbestaan."

Geen onderscheid tussen vluchtelingen

"Ik zie in Deventer dat er veel particuliere initiatieven zijn", vertelt Anke Hamstra. Ze benadrukt dat ze op persoonlijke titel spreekt, omdat ze na de verkiezingen stopt als raadslid. "Mensen die graag iets willen doen en donaties inzamelen."

De huidige, opvallend grote bereidheid om vluchtelingen op te vangen is volgens Hamstra niet nieuw. "Ik heb toevallig onlangs mensen uit de Bosnische gemeenschap geïnterviewd. Zij kwamen in 1992 naar Nederland. Ook toen was er veel bereidheid hen op te vangen. Dat is sterker dan bij Afghanen en Syriërs, omdat het om Europese landen gaat. Het is dichterbij."

Tegelijk is elk mens natuurlijk gelijk. Het gevoel is misschien anders, maar daar moet je het beleid niet op afstemmen. Je moet geen onderscheid maken tussen vluchtelingen.

Het belangrijkst is dat vluchtelingen snel kunnen werken, studeren, deelnemen aan de samenleving. Nu geldt er een ontmoedigingsbeleid. Destijds konden Bosniërs wel direct meedoen en dat heeft geholpen."

Krapte woningmarkt

Rechtse en populistische partijen stellen vaak dat de krapte op de woningmarkt deels komt doordat statushouders voorrang krijgen voor een sociale huurwoning. Vluchtelingenwerk bestrijdt dit echter op basis van feiten en statistieken. Ook de rijksoverheid wijst erop dat statushouders niet meer automatisch voorrang krijgen.

Hamstra zoekt naar een goed evenwicht. "Als je draagvlak wilt onder de bevolking, moet je geen voorrang geven op de woningmarkt. Tegelijk moet je vluchtelingen en statushouders leefbaar opvangen en niet in een gymzaal zetten.

Je kunt statushouders de schuld niet geven van de krapte op de woningmarkt, zoals je dat ook bij starters niet kunt doen. In Deventer gaat een bepaald percentage van de sociale huurwoningen naar statushouders en er gaan ook percentages naar andere groepen. Dat neemt natuurlijk niet weg dat we een woningbouwprobleem hebben.

Meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is te vinden op de site van de Rijksoverheid.