BDUvakmedia is zeer zorgvuldig in de samenstelling en het beheer van haar websites. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan BDUvakmedia geen aansprakelijkheid aanvaarden. Dit geldt zowel ten aanzien van de eigen content als ten aanzien van de door BDUvakmedia aangeboden content die afkomstig is van derden. Evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht rechten worden ontleend.

BDUvakmedia werkt nauw samen met diverse freelance publicisten, fotografen en journalisten. Deze samenwerking valt onder de Algemene Voorwaarden voor journalistieke bijdragen van derden aan VOLZIN.

Deze zijn via deze link te downloaden. Kennisname van deze voorwaarden wordt geacht bekend en akkoord te zijn wanneer een formele samenwerking wordt aangegaan met BDUvakmedia.