De afgelopen maanden hebben we dankzij de coronamaatregelen te maken gekregen met de anderhalvemeter-samenleving. De afstand tussen mensen werd letterlijk zichtbaar. Knuffelen, handen schudden en zelfs afscheid nemen aan het ziekenhuisbed werden risicovolle handelingen. Corona maakte weer duidelijk hoe diepgeworteld de behoefte aan nabijheid is.

Kader

Vanuit menselijk perspectief is verbondenheid niet aan fysieke nabijheid gebonden. Fysieke aanraking is cruciaal voor het menselijk welbevinden en voor de ervaring dat je er mag zijn. Maar het kan ook zo zijn dat we met sommige mensen op afstand veel verbinding voelen terwijl mensen direct om ons heen ons behoorlijk vreemd kunnen zijn of worden. Familieleden in het buitenland lijken nooit ver weg. Mensen van elkaar vervreemd als dementie toeslaat of als het lichaam niet meer doet wat nodig is voor een onafhankelijk leven.

Ook de geestelijke dimensie werpt vragen op. Zijn kerken en andere religieuze plekken nog wel dé plekken om nabijheid tot God en elkaar te ervaren? Binnen religies speelt het omzien naar elkaar een belangrijke rol en de ‘christelijke zondag’ is nog altijd een belangrijke dag, maar individualisering en secularisering nemen toe. Tegelijkertijd zien we een hernieuwde behoefte aan spirituele en religieuze ervaringen en rituelen.

‘Afstand en nabijheid’ is kortom een thema dat zich in vele richtingen laat uitwerken. Elke uitwerking en invalshoek is toegestaan mits het thema maar herkenbaar blijft. De opdracht voor de schrijfwedstrijd luidt: schrijf een pakkend essay over dit zeer actuele thema. Daarbij is ook ruimte voor ervaringen en inzichten.

Voorwaarden

  • De Volzin-schrijfwedstrijd staat open voor iedereen.
  • De maximale lengte van de inzending is 1600 woorden.
  • De inzendingen moeten uiterlijk voor 1 november ontvangen zijn door de redactie.
  • Inzendingen dienen digitaal (in Word) en per mail aangeleverd te worden via redactie@volzin.nu. Bijdragen moeten voorzien zijn van personalia (naam, adres, leeftijd, geslacht, (voormalig) beroep) en de aanduiding ‘Volzin-schrijfwedstrijd 2020’. Niet-digitale bijdragen worden niet in behandeling genomen.
  • Inzenders verlenen aan Volzin het recht van eerste publicatie van de ingezonden bijdragen. Volzin houdt zich het recht voor inzendingen (ook) te publiceren op www.volzin.nu.

Prijzen

De jury kiest uit de inzendingen een eerste, tweede en derde prijs. Daarnaast kiest zij nog maximaal zeven inzendingen die in aanmerking komen voor een eervolle vermelding. De winnaar van de eerste prijs ontvangt € 400,-, de winnaar van de tweede prijs € 200,- en de winnaar van de derde prijs € 100,-. Naast deze geldbedragen ontvangen de drie prijswinnaars ook een bon voor een verblijf in een klooster.

Deelnemers aan de wedstrijd krijgen uiterlijk 15 december 2020 bericht over de uitslag.

De bekroonde essays verschijnen, fraai geïllustreerd, in het eerste Volzin-nummer van 2021.

De juryleden van de Volzin-schrijfwedstrijd 2020, van links naar rechts: Frieda Pruim, Piet van Veldhuizen (voorzitter), Greco Idema, Dirk van de Glind, Enis Odaci en Inge Bosscha.