De dertiende editie van de Volzin-schrijfwedstrijd staat in het teken van ‘Alles blijft hetzelfde’. Waarom dit thema? Allereerst omdat we het coronavirus bijna onder de knie hebben, zo lijkt het althans, en we hopen dat we in ons land – en ook daarbuiten - een aantal zaken fundamenteel anders gaan aanpakken. Denk aan ons werk- en reisgedrag, denk aan het dierenwelzijn, of denk aan wat er op onze borden ligt. Maar gaat dat ook gebeuren? Gaan we echt naar een ‘andere wereld’? Als redactie van Volzin willen we onze lezers een beetje uitdagen, vandaar het misschien wat pessimistische thema. Maar… het thema kan heel goed ook positief uitgelegd worden. Denk aan de uitspraak: ‘Alles blijft hetzelfde, maar dan anders’.

Een andere reden om voor dit thema te kiezen is het feit dat Volzin komend jaar 20 jaar bestaat. Een bijzonder moment dat niet alleen reden is voor een feestje maar ook voor nadenken over de toekomst van Volzin. Een belangrijke vraag hierbij is of en hoe Volzin moet meegaan met de (religieuze) veranderingen in de samenleving. U weet dat we voor vernieuwing zijn, voor beweging. Maar verliezen we niet iets als we teveel gericht zijn op vernieuwing? Verliezen we niet iets wezenlijks uit de christelijke traditie? En: is Volzin in de kern de afgelopen 19-20 jaar niet hetzelfde gebleven?

‘Alles blijft hetzelfde’ is een thema dat zich in vele richtingen laat uitwerken. Elke uitwerking en invalshoek is toegestaan (20 jaar Volzin hoeft niet terug te komen) mits het thema maar herkenbaar blijft. Schrijf dus een pakkend essay over dit thema. Verras ons met uw originele verhalen en ideeën en inspireer ons!

Voorwaarden

  • De Volzin-schrijfwedstrijd staat open voor iedereen die van schrijven houdt.
  • De maximale lengte van de inzending is 1600 woorden, de minimale lengte 1400 woorden.
  • De inzendingen zijn geschreven in het Nederlands, zijn zo goed als foutloos en bevatten geen beledigende woorden.
  • De inzendingen moeten uiterlijk 1 december a.s. om 9.00 uur ontvangen zijn door de redactie.
  • Inzendingen dienen digitaal (in Word) en per mail aangeleverd te worden via redactie@volzin.nu. Bijdragen moeten voorzien zijn van personalia (naam, adres, leeftijd, geslacht, (voormalig) beroep) en de aanduiding ‘Volzin-schrijfwedstrijd 2021’. Niet-digitale bijdragen kunnen helaas niet in behandeling genomen worden.
  • Inzenders verlenen aan Volzin het recht van eerste publicatie van de ingezonden bijdragen. Volzin behoudt zich het recht voor inzendingen (ook) te publiceren op www.volzin.nu.

De jury bestaat uit vier personen (waaronder Volzin-hoofdredacteur Greco Idema en journalist Jurgen Tiekstra) en hanteert bij de beoordeling van de inzendingen de volgende criteria. De bijdrage:

  • bestaat uit een persoonlijk getoonzette uitwerking van het thema;
  • is origineel van inhoud en invalshoek;
  • is ‘prikkelend voor de geest’;
  • is helder van stijl en toegankelijk geschreven.

Prijzen

De jury kiest uit de inzendingen een eerste, tweede en derde prijs. Daarnaast kiest zij nog maximaal twee inzendingen die in aanmerking komen voor een eervolle vermelding. De winnaar van de eerste prijs ontvangt € 400, de winnaar van de tweede prijs € 200 en de winnaar van de derde prijs € 100. Naast deze geldbedragen ontvangen de drie prijswinnaars ook een Volzin-boekenpakket. Deelnemers aan de wedstrijd krijgen uiterlijk 22 december 2021 bericht over de uitslag. De bekroonde essays verschijnen, fraai geïllustreerd, in de eerste Volzin van 2022 die begin februari zal verschijnen.